BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – WYTYCZNE

EZPIECZNY WYPOCZYNEK – WYTYCZNE Data: 2020-06-01
Aktualizacja:2020-06-01

 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych – na to pozwala obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Zakażenia Sars-Cov2 mogą jednak znowu pojawić się w zwiększonej liczbie i sytuacja dotycząca możliwości wypoczynku najmłodszych może się zmienić. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

  • Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. 
  • W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.
  • Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  
  • Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mna 1 osobę.
  • Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami.
  • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.
  • Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Więcej szczegółów:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

 

Źródło: https://www.wsse.olsztyn.pl/post,1068