Stworzenie koncepcji funkcjonowania RCOS , opracowanie inżynierii finansowania oraz przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO inwestycji pt. Utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na II Pietrze ZOZ w Szczytnie funkcjonującego w ramach planowanego uruchomienia Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej