Dostawa Defibrylatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ZOZ-P-28/2020