Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych dla ZOZ w Szczytnie nr postępowania: ZOZ-P-29/2020