Zapytanie ofertowe na dostawę rękawiczek dla ZOZ w Szczytnie - ZOZ-P-01/2021