Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV - dotyczy działania Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w OLsztynie

Informuję o ponownym uruchomieniu Punktu Konsultacyjno –
Diagnostycznego w Olsztynie. Punkt będzie funkcjonował na podobnych
zasadach jak w latach ubiegłych, bez wcześniejszego umawiania na
badanie w kierunku HIV.

Anna Kanak
st. asystent
PZ i OZ PSSE w Szczytnie