31 maja 2022 Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD)

rozkładająca się ryba ze szkieletem

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD) i światowi mistrzowie zdrowia publicznego na całym świecie skupiają się na wielu sposobach, w jakie tytoń zagraża środowisku, w którym żyjemy.

 

Globalna kampania 2022 ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat wpływu całego cyklu tytoniowego na środowisko, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady. Kampania będzie miała również na celu wyeksponowanie wysiłków przemysłu tytoniowego na rzecz ekologicznej reputacji i uatrakcyjnienia swoich produktów poprzez reklamowanie ich jako przyjaznych dla środowiska.

Używanie tytoniu niszczy na każdym etapie

 

Od początku do końca cykl życia tytoniu jest w przeważającym stopniu zanieczyszczającym i niszczącym procesem. Przychodzi mi na myśl zanieczyszczenie powietrza spowodowane paleniem, ale szkody występują w całym łańcuchu dostaw i są znacznie bardziej złożone.

 

Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby.

Produkcja tytoniu wyczerpuje planetę zasobów wody, paliw kopalnych i metali.

Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że przemysł tytoniowy w dużym stopniu opiera się na zasobożernych środkach transportu.

Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów nie jest właściwie wyrzucanych, generując 1,69 miliarda funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

 

Potrzebne są silniejsze polityki

 

Konsumenci stali się bardziej świadomi ekologii i wybierają bardziej zrównoważone produkty. Między innymi korporacje tytoniowe uczyniły zrównoważony rozwój środowiska integralnym filarem ich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i przyjęły kilka praktyk greenwashingu. Obejmują one sprzątanie plaż i wprowadzanie na rynek nowych produktów jako przyjaznych dla środowiska, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych działań niszczących środowisko.

 

Kampania WNTD 2022 wzywa rządy i decydentów do wzmocnienia przepisów, w tym wdrażania i wzmacniania istniejących programów, aby producenci byli odpowiedzialni za środowiskowe i ekonomiczne koszty postępowania z odpadami tytoniowymi. WHO zaleca również, aby kraje całkowicie zabroniły reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, w tym reklamy programów CSR, zgodnie z Ramową Konwencją Kontroli Tytoniu (WHO FCTC).

Chroń środowisko, Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 da Ci jeszcze jeden powód do rezygnacji

 

Źródło:https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment