Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu z wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie.