Konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć, oddziale dziecięcym, oddziale chirurgicznym, oddziale intensywnej terapii, oddziale wewnętrznym, oddziale położniczo- ginekologicznym, Pogotowiu Ratunkowym w zakresie: świadczenia lekarza, świadczenia pielęgniarki i położnej, świadczenia ratownika medycznego