Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w oddziale dziecięcym, oddziale chirurgicznym, oddziale intensywnej terapii, oddziale wewnętrznym w zakresie: świadczenia lekarza, świadczenia pielęgniarki