Bieżące

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż trwa proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) zgodnie z zapisami ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z pozn.zm
2. Po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.

3. Trwające zamówienia zostają bez zmian.
4. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
5. ZOZ w Szczytnie . przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


adres(link) : Platforma ZOZ Szczytno.
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Od dnia 08.02.2021 przetargi będą publikowane wyłącznie na platformie przetargowej. Adres znajduje się powyżej.

 


 < 1 2 3 4 5 >  Ostatnia strona >