Złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem Utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na II Pietrze ZOZ w Szczytnie