Zapytanie ofertowe: Dostawa okien nr ZOZ-P-22-2020