Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020