Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy ZOZ w Szczytnie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji ZOZ, jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i jako odpowiedź na trendy demograficzne

Ogłoszenie pobierz plik  
Program funkcjonalno-użytkowy pobierz plik  
Mapa pobierz plik  
SIWZ - korekta pobierz plik

Dodano dnia: 27-08-2020

Aktualizacja dnia: 09-11-2020

Zmiana terminu składania ofert pobierz plik Aktualizacja dnia: 09-09-2020
Odpowiedzi na pytania pobierz plik Aktualizacja dnia: 24-09-2020
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert pobierz plik Aktualizacja dnia: 24-09-2020
Ogłoszenie nr 540195873-zmiana terminu składania ofert pobierz plik Aktualizacja dnia: 08-10-2020
Ogłoszenie z dn. 28.10.2020_zmiana terminu pobierz plik Aktualizacja dnia: 28-10-2020
PFU_wersja_2.0_06_11_2020 pobierz plik Dodano dnia: 09-11-2020
Rys nr. 1 PHU pobierz plik Dodano dnia: 09-11-2020
Rys nr. 2 PHU pobierz plik Dodano dnia: 09-11-2020
Rys nr. 3 PHU pobierz plik Dodano dnia: 09-11-2020
Rys nr. 4 PHU pobierz plik Dodano dnia: 09-11-2020
Odpowiedzi na pytania pobierz plik Dodano dnia: 10-11-2020
Informacja z otwarcia ofert pobierz plik Dodano dnia: 17-11-2020
Unieważnienie postępowania pobierz plik Dodano dnia: 23-12-2020