Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Szczepienie przeciw Covid-19 - AKTUALIZACJA !!!

Szczepienia przeciw COVID-19 pracowników placówek medycznych i aptek z terenu powiatu szczycieńskiego, które zgłosiły do 28 grudnia 2020 r. chęć uczestnictwa w programie szczepień, rozpoczną się dnia 11 stycznia 2021 r. O dokładnym terminie szczepienia zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie. Kolejność poszczególnych podmiotów zostanie ustalona na podstawie kolejności przesłanych zgłoszeń.

 

Koordynator ds. szczepień : Beata Kostrzewa , nr. tel. 89 623 21 38

 

W związku rozpoczęciem programu szczepień dla medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i  aptek dotyczy tylko osób zatrudnionych w naszym powiecie

Chcemy poinformować ze dane pracowników należy wysłać na adres e-mail: szczepienia_covid19@szpital.szczytno.pl do dnia 20.12.2020 28.12.2020 do godz. 14:00

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia podmioty zainteresowane przeprowadzeniem szczepień ich pracowników proszone są
o wypełnienie formularza zgłoszeń na szczepienia, którego wzór stanowi Zał. nr 1.

Zał. nr 1Formularz szczepienia pracownicy

Aby usprawnić proces organizacji szczepień, prosimy również o sporządzenie pomocniczej listy personelu, zawierającej następujące dane:  imię, nazwisko, pesel oraz numer telefonu do kontaktu z danym pracownikiem. Brak danych spowoduje nie wpisanie na listę osób do szczepień.

Ponadto należy dostarczyć zgody (skany) na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich zgłoszonych przez
daną placówkę osób, sporządzone zgodnie z wzorem zamieszczonym w Zał. nr 2.

Zał. nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych

Osoba zgłoszona bez oświadczenia nie zostanie wpisana do systemu i nie będzie mogła skorzystać ze szczepienia w szpitalu w ramach programu szczepień dla medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek.

Wszystkie dokumenty, tj.  formularz zgłoszeń na szczepienia, pomocniczą listę personelu oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na adres e-mail: szczepienia_covid19@szpital.szczytno.pl

W przypadku przesłania danych w formie zaszyfrowanych plików, hasła do nich można podać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 - tel. 89 623 21 36 lub 89 623 21 38.

 

UWAGA! W FORMULARZU ZGŁOSZEŃ NA SZCZEPIENIA MUSI ZNALEŹĆ SIĘ INFORMACJA O TYM, CZY DANY PRACOWNIK JEST PRACOWNIKIEM MEDYCZNYM (TAK/NIE)

PROSZĘ ZWRÓCIĆ RÓWNIEŻ UWAGĘ NA POPRAWNOŚĆ NUMERU PESEL 

 

 

 

Poniżej adres do infolinii NFZ:https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/