PRZETARG: Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie.

 1. Treść ogłoszenia pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 2. Specyfikacja IWZ pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 3. Załącznik nr 1 - Oferta pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 4. Załącznik nr 1a - Harmonogram realizacji poszczególnych zadań pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 5. Załącznik nr 2 - Zakres ilościowy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 6. Załącznik nr 2a - Specyfikacja funkcjonalna ZSI pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 7. Załącznik nr 2b - Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 8. Załącznik nr 3 - Wykaz dotyczący producentów i nazw systemów ZSI pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 9. Załącznik nr 4 - Zbiorcze zestawienie kosztów pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 10. Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 11. Załącznik nr 6 - Oświadczenie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 12. Załącznik nr 7 - Podwykonawcy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 13. Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 14. Załącznik nr 9 - Wykaz osób pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 15. Załącznik nr 10 - Projekt umowy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 16. Załącznik nr 11 - Umowa serwisowa pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów
 17. Zawiadomienie o złożeniu odwołania pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 22-10-2013
 18. Zmiana terminu zadawania pytań pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 22-10-2013
 19. Uznanie odwołania CGM pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 28-10-2013
 20. Sprostowanie do niniejszego postępowania pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 28-10-2013
 21. Sprostowanie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 22. Poprawiony załącznik nr 1 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 23. Poprawiony załącznik nr 4 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 24. Poprawiony załącznik nr 11 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 25. Dodano załącznik nr 11a pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 26. Odpowiedzi na pytania pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 07-11-2013
 27. Odpowiedzi na pytania 2 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 13-11-2013
 28. Odpowiedzi na pytania 3 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 14-11-2013
 29. Rozstrzygnięcie postępowania pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 26-11-2013